Du, däi Liiblingsbuch  op der Plaz, wou’s Du am léifste lies!

Schéck eis e Selfie

Wuer? Op words@lcd.lu!

Wéini? Virum 22.04.2019!

Firwat? Well et flott Präisser ginn!